BANESTATUS & LOKALREGLER

BANESTATUS

Må man køre med golfbiler? Skal der lægges op? Hvordan har banen det lige nu? Se den til enhver tid gældende status på HG&SR A/S' side herom, som du finder lige HER...

BANERNE

Se mere om Garia Course, Backtee Course og Bette Course HER...

BANEAKTIVITETER

Læs mere om mulighederne for baneforplejning lige HER... 

LOKALREGLER

MIDLERTIDIG LOKALREGEL
Spil med lejeforbedring med effekt fra og med 24. november 2018 (opdateret med 2019-formulering 01.01.2019)

 

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til semirough eller lavere, må spilleren tage lempelse udne straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

 

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde, men med disse begrænsninger:

 

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet

* Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet

* Skal være i det generelle område

 

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

 

STRAF for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel:

Generel straf efter Regel 14.7a

 

Runder er ikke tællende i forhold til handicapregulering!

 

FASTE LOKALREGLER
BANEMARKERINGER

Hvide pæle:  Out of bounds
Røde pæle: Strafområder
Blå pæle: Areal under reparation
Pæle med grøn top: Område med spilleforbud

OUT OF BOUNDS Hvor der ikke forefindes hvide pæle danner den nærmeste (banenære) kant af offentlige asfalterede veje out of bounds grænsen. En bold, der krydser en offentlig asfalteret vej og kommer til hvile på den anden side er out, selv om den ligger på en anden del af banen eller en af de andre baner. Den nærmeste (banenære) kant af den asfalterede sti ved 18. greens på Garia Course og Backtee Course danner out of bounds grænsen.

EL-LEDNINGER ELLER -MASTER Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen, under spil, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre)

PROVISORISK PÅ 7. OG 8. HUL (GÆLDER KUN BACKTEE COURSE HUL 7 OG 8) Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på 7. eller 8. hul, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således: Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3).

 

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

 

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bld bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

 

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

*Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller

*Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

 

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil (B-3).

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKALREGEL: Den generelle straf

 

SPIL FRA MODSATTE SIDE VED RØDE PÆLE Når en spillers bold er i et strafområde, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i et strafområde, selv om den ikke findes, kan spilleren tage lempelse ved hjælp af en af mulighederne i Regel 17.1d.

 

Eller når bolden sidst krydsede grænsen af et rødt strafområde må spilleren, som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag, droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.

 

Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.

 

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:

 

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

* Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og

* Må være ethvert område af banen, undtagen det samme strafområde, men

* Hvis mere end ét baneområde er placeret indne for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.

 

STRAF FOR AT SPILLE EN BOLD FRA ET FORKERT STED I STRID MED LOKALREGEL: Generel straf efter Regel 14.7a

ALTERNATIV TIL SPIL FRA FORRIGE STED FOR MISTET BOLD ELLER OUT OF BOUNDS Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger, frem for at spille fra forrige sted.

 

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

 

To skønnede referencepunkter:

 

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

* Være kommet til at ligge stille på banen, eller

* Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

 

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

(I denne lokalregel betyder "fairway" ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet il fairwayhøjde eller lavere.)

 

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

 

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

* En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje, og

* En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

 

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

* Skal være i det generelle område

* Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

 

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles. Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af de tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

 

Men spilleren må IKKE bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

* Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller

* Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se regel 18.3)

 

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fndet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

 

STRAF FOR AT SPILLE EN BOLD FRA ET FORKERT STED I STRID MED LOKALREGEL: Generel straf efter Regel 14.7a.
 

HVORFOR SKAL GREENEN LUFTES?

 

SÅDAN LAVES EN FANTASTISK PUTTING OVERFLADE

BUNKER ETIKETTE

TV-GOLF KONTRA HVERDAGSGOLF

HVORDAN RETTES NEDSLAGSMÆRKER OP?

 

 

SKAL TRÆERNE BLIVE ELLER SKAL DE VÆK?

 

INFOVIDEO OM FROST, FORSINKELSER OG GRÆSSETS SUNDHED

VÆRN OM VORES GREENKEEPERE

ANDRE NYTTIGHEDER

AFSTANDSMARKERINGER
GARIA COURSE
Hvid markering: 200 m til forkant af green
Gul markering: 150 m til forkant af green
Rød markering: 100 m til forkant af green
Blå markering: 50 m til forkant af green

BACKTEE COURSE
På alle sprinklerdæksler er angivet afstandene til greens forkant, til midt-green og til green bagkant.

FLAGPLACERINGER
Hvidt flag: Flaget er placeret på den bagerste tredjedel af green
Gult flag: Flaget er placeret på den midterste tredjedel af green
Rødt flag: Flaget er placeret på den forreste tredjedel af green
Blåt flag: Er flaget på vintergreen. Er der frost eller rim skal der altid spilles til det blå flag.

TEE-ANBEFALINGER
Ved spil på Backtee Course anbefales følgende tee-valg:
’Tee 68’: Max. HCP 5,0 (NB: Hul 11 er par 5 hul fra denne tee!)
’Tee 63’: Max. HCP 10,0
’Tee 60’: Max. HCP 15,0
’Tee 56’: Max. HCP 36,0
’Tee 52’: Max. HCP 40,0

ANDEN INFO

STARTINTERVALLER
Der er 10 minutter mellem hver starttid for bedst muligt spilleflow. Tag derfor ventetiden på 1. tee og hold startintervallerne - også selvom 1. hul synes klar!

NORMERET SPILLETID
Garia Course – 4 timer
Backtee Course – 4½ timer
Vi gør dog opmærksom på, at der må påregnes længere rundetider i perioder med megen belastning på banerne – weekender, helligdage og ferier.

TOILETTER (er kun åbne i sæsonen!)
Der forefindes toiletbygning ved 7. / 12. teested på Garia Course samt ved 11. teested på Backtee Course

DRIKKEVAND PÅ BANEN
Hanerne på banen er drikkevand, medmindre andet er angivet ved hanen.

HALFWAY HOUSES (praktiseres kun i sæsonen!)
Der forefindes halfway house med blandt andet mulighed for køb af drikkevarer ved 7. / 12. teested på Garia Course samt ved 11. tee på Backtee Course.

BANESERVICE (praktiseres kun i sæsonen!)
Brug for bistand undervejs på runden? Ring til HG&SR's Baneservice på telefon 5163 1990

STARTERS HOUSE (praktiseres kun i sæsonen!)
Starter sender dig afsted på din runde med et smil og har måske også det, du lige står og mangler inden afgang - en vand, en pose tees eller et stykke chokolade. Du kan komme i kontakt med Starters House på telefon 5163 1990.

ALKOHOLPOLITIK
Vi forbeholder os retten til at afvise personer, som er synligt alkoholpåvirket. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre golfbil i beruset tilstand. Baneservice har ret til at tilbageholde medbragt øl og spiritus, hvis det vurderes nødvendigt.

GOLFBILER
Regler for kørsel med golfbiler - gælder såvel lejede som private.
Det er den registrerede ejer af den private golfbil, der har ansvaret for, at regler og retningslinjer for færdsel i golfbil overholdes – uanset hvem der fører bilen.
♦ Der må maksimalt være 2 personer i bilen.
♦ Golfbilens fører skal være fyldt 18 år.
♦ Der skal køres hensigtsmæssigt og med omtanke. Bilen skal eksempelvis parkeres ved siden af teestedet – på sti, hvor det er muligt – og ikke PÅ teestedet. Vær altid varsom i sving, på stigninger og på nedkørsler – i særdeleshed, hvis banen er fugtig.
♦ Der skal køres i fornuftigt tempo og voldsomme opbremsninger skal undgås.
♦ Eventuelle henvisningsskilte på bane skal til enhver tid efterkommes.
♦ Er der lukket for kørsel med golfbiler på banerne, gælder dette naturligvis alle golfbiler – også de private.
♦ På Backtee Course skal kørsel foregå via de asfalterede stier

HJERTESTARTER
HG&SR’s hjertestarter er ophængt i receptionen - ved behov ring 1-1-2! Alarmcentralen formidler kontakten.

NYTTIGE NUMRE
Proshoppen: + 45 5163 1976
Receptionen: +45 9649 6100
Sekretariat: +45 5163 1978