Indmeldelse junior

Tak for interessen i et juniormedlemskab hos os! Vi glæder os til at tage imod dig. Vær opmærksom på, at du er juniormedlem til og med det kalenderår i hvilket du fylder 18. Herefter overgår du helt automatisk til et betalende ungdomsmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

OPLYSNINGER OM DIG

KLUBTILHØRSFORHOLD

hvis du har anden hjemmeklub end Himmerland udfyldes de to næste felter

MEDLEMSTYPE

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte klubsekretæren på golfklub@himmerland.eu eller 5163 1978.