KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

På Repræsentantskabsmødet i marts 2011 besluttede Repræsentantskabet sig for at videreføre den kollektive ansvarsforsikring og bemyndigede på samme møde Dansk Golf Unions (DGU) bestyrelse til at indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber. Der blev efterfølgende og gældende fra 1/12 2011 indgået aftale med Tryg Forsikring A/S.

Pr. 1. april 2015 er kommet ny formulering af betingelserne - blandt andet en begrænsning i dækning såfremt samme skade sker samme sted. Se udsnit her: - og den fulde policeformulering i linket længere nede.

Den kollektive ansvarsforsikring dækker altså de skader, man som golfspiller uforvarende kan påføre andre – en vildfaren bold, der ender i en bils forrude, et hustag eller rammer en spiller andetsteds på banen.
 
Den kollektive ansvarsforsikring kommer på banen, hvis golfspillerens egen ansvarsforsikring ikke dækker, eller hvis den skadevoldende golfspiller ikke kan identificeres. Skadelidte skal således ikke nødvendigvis kunne konfrontere den skadevoldende spiller med skaden. Som eksempel kan husejere med tagskader forvoldt af vildfarne golfbolde fra banen, nu blot henvende indgive en anmeldelse og i denne sandsynliggøre, at der er tale om en golfskade. Sekretariatet videreformidler anmeldelsen til forsikringsselskabet.

Hvem gør hvad - når skaden er sket?

Kommer en golfspiller til at skade andre personer eller deres ting foretages følgende:

♦ Klubsekretariatet skal formidle skadesanmeldelsen til den kollektive ansvarsforsikring (d.v.s. videresende den skadeanmeldelse, som den skadelidte har udfyldt) 

♦ Golfspilleren, der har forvoldt skaden, skal samtidig anmelde skaden til sin private ansvarsforsikring

♦ Har skadelidte tegnet tings- eller personforsikring for det skaderamte, skal skaden også anmeldes til skadelidtes eget selskab. Herefter ordner selskaberne sagen indbyrdes

Hvis det ikke er muligt at finde frem til, hvem der har forvoldt skaden, skal blot benyttes en anmeldelse for ”Ukendt skadevolder”.

De specifikke forsikringsbetingelser kan læses lige HER...
 
Har DU fået en skade forvoldt af en golfspiller under normalt spil, kan du hente et anmeldelsesskema HER... Skemaet skal i udfyldt stand returneres til klubbens sekretariat, der herefter sørger for anmeldelse over for Tryg, jf. ovenstående.
 
Omvendt må vi også indskærpe overfor golfspillerne på vores baner, at de henvender sig til sekretariatet, hvis de er uheldige og får forvoldt skader på andre personer, biler, bygninger eller lignende under spillet på vores anlæg!
 
BEMÆRK: Skadelidte skal selv iværksætte udbedring af skaden, når skaden er registreret hos forsikringsselskabet. Skader på golfhusenes tage udbedres IKKE længere automatisk af HimmerLand/viceværterne.