BANESTATUS & LOKALREGLER

BANESTATUS

Må man køre med golfbiler? Skal der lægges op? Hvordan har banen det lige nu? Se Golfbox nyhedsmodul samt HimmerLands website for eventuel aktuel info herom.

BANERNE

Se mere om Old Course, New Course og Pay&Play 6-hullers bane HER...

BANEAKTIVITETER

Læs mere om mulighederne for blandt andet baneforplejning lige HER... 

LOKALREGLER

FASTE LOKALREGLER godkendt af DGU, februar 2019
BANEMARKERINGER
Hvide pæle:  Out of bounds
Røde pæle: Strafområder
Blå pæle: Areal under reparation
Pæle med grøn top: Område med spilleforbud

OUT OF BOUNDS Hvor der ikke forefindes hvide pæle danner den nærmeste (banenære) kant af offentlige asfalterede veje out of bounds grænsen. Den nærmeste (banenære) kant af den asfalterede sti ved 18. greens på Old Course og New Course danner out of bounds grænsen. En bold, der krydser en vej, der markere out of bounds, og kommer til hvile på den anden side, er out, selv om den ligger på en anden del af banen eller en af de andre baner. 

EL-LEDNINGER ELLER -MASTER Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen, under spil, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre)

PROVISORISK BOLD FOR EN BOLD I STRAFOMRÅDE Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på New hul 7 eller hul 8, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de tre lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3).

1) Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne.

2) Hvis den oprindelige bold inden for tre minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, så skal spilleren fortsætte med den provisoriske.

3) Hvis den oprindelige bold inden for tre minutters søgetid findes i strafområdet, så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold eller med den provisoriske bold.

LEMPELSE PÅ MODSAT SIDE AF RØDT STRAFOMRÅDE Når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområde på hul 18 New, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe sidelæns efter Regel 17.1d(3), modificeret således at referencepunktet er: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKALREGEL: Den generelle straf

LEJEFORBEDRING

 

MIDLERTIDIG LOKALREGEL
Spil med fuld lejeforbedring med effekt fra og med 9/11 2023 og indtil anden besked gives.

Gældende for alle baner:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Inden for én køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

* Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
* Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Runder er IKKE tællende i forhold til handicapregulering!

 

ANDEN INFO

STARTINTERVALLER
Der er 10 minutter mellem hver starttid for bedst muligt spilleflow. Tag derfor ventetiden på 1. tee og hold startintervallerne - også selvom 1. hul synes klar!

NORMERET SPILLETID
Old Course – 4 timer
New Course – 4½ timer
Vi gør dog opmærksom på, at der må påregnes længere rundetider i perioder med megen belastning på banerne – weekender, helligdage og ferier.

TOILETTER (er kun åbne i sæsonen!)
Der forefindes toiletbygning ved 7. / 12. teested på Old Course samt ved 11. teested på New Course

DRIKKEVAND PÅ BANEN
Hanerne på banen er drikkevand, medmindre andet er angivet ved hanen.

HALFWAY HOUSES (praktiseres kun i sæsonen!)
Der forefindes halfway house med blandt andet mulighed for køb af drikkevarer ved 7. / 12. teested på Old Course samt ved 4. / 10. tee på New Course.

BANESERVICE (praktiseres kun i sæsonen!)
Brug for bistand undervejs på runden? Ring til HimmerLands Baneservice på telefon 5163 1990

STARTERS HOUSE (praktiseres kun i sæsonen!)
Starter sender dig afsted på din runde med et smil og har måske også det, du lige står og mangler inden afgang - en vand, en pose tees eller et stykke chokolade. Du kan komme i kontakt med Starters House på telefon 5163 7181.

ALKOHOLPOLITIK
Vi forbeholder os retten til at afvise personer, som er synligt alkoholpåvirket. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre golfbil i beruset tilstand. Baneservice har ret til at tilbageholde medbragt øl og spiritus, hvis det vurderes nødvendigt.

GOLFBILER
Regler for kørsel med golfbiler - gælder såvel lejede som private.
Det er den registrerede ejer af den private golfbil, der har ansvaret for, at regler og retningslinjer for færdsel i golfbil overholdes – uanset hvem der fører bilen.
♦ Der må maksimalt være 2 personer i bilen.
♦ Golfbilens fører skal være fyldt 18 år.
♦ Der skal køres hensigtsmæssigt og med omtanke. Bilen skal eksempelvis parkeres ved siden af teestedet – på sti, hvor det er muligt – og ikke PÅ teestedet. Vær altid varsom i sving, på stigninger og på nedkørsler – i særdeleshed, hvis banen er fugtig.
♦ Der skal køres i fornuftigt tempo og voldsomme opbremsninger skal undgås.
♦ Eventuelle henvisningsskilte på bane skal til enhver tid efterkommes.
♦ Er der lukket for kørsel med golfbiler på banerne, gælder dette naturligvis alle golfbiler – også de private.
♦ På New Course skal kørsel foregå via de asfalterede stier

HJERTESTARTERE
Der er følgende hjertestartere ved resortet:
* ved indgangsdøren til HimmerLand Padelhal (er i en udendørs boks lige til højre for hoveddøren)
* ved Starters House
* til venstre for hovedindgangen til HimmerLand Multihal
* ved indgang til hotellets reception - lige inde til venstre i gangen
* i Golfvænget på siden af hus nr. 11

- ved behov ring 1-1-2! Alarmcentralen formidler kontakten.

NYTTIGE NUMRE
Proshoppen: 9649 6107
Receptionen: 9649 6100
Sekretariat: 5163 1978