GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2021

...er udsat indtil videre. Læs et par ord fra formanden herom lige her:

 

Udsættelse af den ordinære generalforsamling i golfklubben

 

Kære medlemmer

 

Som i 2020 er vi også i år desværre nødt til at udsætte den ordinære generalforsamling, der normalt skal afholdes inden udgangen af april.  Corona-krisen har stadig et markant tag i vores samfund, og vi har derfor valgt, at generalforsamlingen udsættes, indtil forsamlingsforbuddet lempes tilstrækkeligt til, at vi kan holde en ”normal” fysisk generalforsamling.

 

Som I sikkert ved, har der været gang i salget af huse i hele området, og mange nye husejere og medlemmer er kommet til. Ifølge ejendomsmæglerne, er der stort set intet til salg i området, hvor der normalt plejer at været 30-40 huse til salg. Det er naturligvis primært på grund af Corona og de begrænsninger, det har medført på udlandsrejser m.v.

 

Vi er i skrivende stund 851 medlemmer, hvoraf 195 er unge mennesker under 19 år. Det er et medlemstal vi både er glade og stolte over.

 

Vi er, som alle andre i HimmerLand, også utroligt glade for den udvikling, vores dejlige ”HimmerRige” er inde i. Alle de nye tiltag, som Aktieselskabet med Jacob Brunsborg i spidsen er i gang med at gennemføre, er helt fantastiske og gør vores muligheder for udfoldelser for hele familien endnu bedre. Vi har stor tiltro til, at Aktieselskabets filosofi om et nordjysk ”La Santa Sport” med mange muligheder er den rigtige vej frem for at skabe et driftsøkonomisk og bæredygtigt HimmerLand – omend de store investeringer, der foretages, nok ikke tjenes ind igen sådan lige med det samme.

 

Alle disse forbedringer medfører også, at der i 2022 og 2023 vil komme kontingentstigninger og ændringer i medlemskategorier, der afspejler det niveau og den kvalitet, golfoplevelserne i HimmerLand står for. Vi forhandler p.t. med Aktieselskabet om de fremtidige kontingenter og betingelser, som vil blive præsenteret af Aktieselskabet på generalforsamlingen senere i år. 

 

Vi ønsker jer et rigtig godt golfår og håber at se rigtig mange af jer i HimmerLand og til vores generalforsamling, når det er muligt at afholde den.

 

Med venlig hilsen

Jan Jørgensen

Fmd. HiGK

Generalforsamling 2020

Golfklubbens ordinære generalforsamling blev afviklet lørdag den 18. juli 2020.

 

REFERAT

BILAG TIL REFERAT (info-slides fra generalforsamlingen)

REGNSKAB

BUDGET