GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2020

forventes afholdt torsdag den 9. april 2020. Formel indkaldelse med bilag udsendes senest 14 dage før og vil desuden kunne findes her på siden.

Generalforsamling 2019

Golfklubbens ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt søndag den 28. april.

 

BESTYRELSEN - Vagner, Thomas, Judy, Per og Jan - TAKKER FOR FREMMØDET!

 

REFERAT

GENERALFORSAMLINGSPRÆSENTATIONEN (bilag til referat)

REGNSKAB

BUDGET

Generalforsamling 2018

Golfklubbens ordinære generalforsamling 2018 blev afholdt søndag den 25. marts.

Find her...

 

REFERAT

GENERALFORSAMLINGSPRÆSENTATIONEN bilag til referat

REGNSKAB

BUDGET

NYE VEDTÆGTER

 

Generalforsamling 2017

Golfklubbens ordinære generalforsamling 2017 blev afholdt lørdag den 29. april. 

 

Find her...

 

REFERAT

ÅRSRAPPORT 2016

 

Bestyrelsen for Himmerland Golf Klub, der her efter generalforsamlingen 29. april 2017 består af 'veteranerne' Thomas Hyldgaard Nielsen, Judy Højbo og Vagner Mortensen samt nyvalgt formand, Jan Jørgensen (nr. 2 fra højre), og nyvalgt medlem, Jørgen Højrup "Kræmmeren" Jensen (indsat foto), er klar til at smøge ærmerne op og gøre en indsats for golfklubben. Jan er direkte valgt til formandsposten. De øvrige arbejdsområder fordeles ved bestyrelsens konstitueringsmøde, der afholdes snarligt. Velkommen til og god arbejdslyst!

Generalforsamling 2016

Golfklubbens ordinære generalforsamling 2016 blev afholdt lørdag den 9. april. 

 

Find her...
 

REFERAT

ÅRSRAPPORT 2015

NYE VEDTÆGTER

Generalforsamling 2015

Golfklubbens ordinære generalforsamling 2015 blev afholdt søndag den 5. april!

Find her...

REFERAT
ÅRSRAPPORT 2014