GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER

Dette er klubbens generelle turneringsbetingelser. Læs dog altid også de specifikke betingelser for den enkelte turnering, da afvigelser fra nedenstående kan forekomme.

AFBRYDELSE AF SPIL
Spillet kan afbrydes i tilfælde af tordenvejr med risiko for lynnedslag eller meget kraftig regn. Afbrydelse adviseres ved brug af kompressorhorn. Øjeblikkelig suspension af spillet: En lang tone. Suspension af spillet: Tre på hinanden følgende toner, der gentages. Genoptagelse af spillet: To korte toner, der gentages.

AFBUD
Afbud rettes til turneringsledelsen. Såfremt afbud først falder EFTER startlistens offentliggørelse, og der ikke er spillere på venteliste, skal betales den del af turneringsfee'en, der dækker forplejningen. (Specifik pris er angivet i turneringsbetingelserne). Ved afbud senere end én time før start eller udeblivelse uden afbud skal fuld turneringsfee betales. 

CADDIES
Det er tilladt at benytte sig af caddie medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser.

EFTERTILMELDINGER
accepteres som udgangspunkt ikke. Det vil være op til turneringslederne, hvorvidt eventuelle eftertilmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads

FOR SEN ANKOMST
Ved ankomst op til 5 minutter efter starttidspunkt tildeles den generelle straf. Ankomst senere end 5 minutter efter starttidspunkt medfører diskvalifikation.

GOLFBILER
Det er tilladt at benytte persontransporterende vogne så længe chefgreenkeeperen tillader det, medmindre andet er anført i de specifikke betingelser.

IGANGSÆTNING AF SPIL
Ved gunstart sættes spillet i gang på det for turneringen givne tidspunkt ved brug af kompressorhorn. (Én lang tone)

JUNIORER
kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.

LIGE RESULTATER
I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således (medmindre andet er anført i de specifikke betingelser):
Hulspil: Sudden death play off fra hul 1
Slagspil/stableford: Laveste handicap 
Hvis stadig lige: Laveste score/flest points på sidste 9-6-3-1
Hvis stadig lige: Lodtrækning
Klubmesterskaber: Omspil af 1 hul indtil vinderen er fundet. Hul udpeges af turneringsledelsen.

MOBILTELEFONER
Der henstilles til turneringsdeltagere, at mobiltelefoner er slukkede eller som minimum lydløse under spillet.

PRÆMIER
Der vil som udgangspunkt være 1 præmie pr. 5 deltagere i de enkelte rækker. Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen medmindre andet er specifikt aftalt med turneringsledelsen. Præmieoverrækkelsen vil finde sted hurtigst muligt efter at turneringen er færdigspillet. Nærmere informationer om tid og sted gives af turneringsledelsen på dagen.

REGLER
Der henvises til de til enhver tid gældende golfregler formulerede af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews samt til klubbens eventuelle lokalregler.

RÆKKER
I individuelle turneringer vil spillerne videst muligt blive inddelt i et for feltet passende antal antalsmæssigt lige store rækker. I visse turneringer kan turneringsudvalget finde det hensigtsmæssigt at opdele deltagerne i rækker på forhånd, og da vil rækkeinddelingen være oplyst i turneringens specifikke betingelser.

Klubbens turneringer er åbne for alle med spilletilladelse og registreret HCP på max. 54, medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser. En række kræver minimum 5 deltagere for at opretholdes. Ved færre en 5 deltagere, slås rækkerne sammen. Hvor spillere med HCP 36,1 eller derover deltager i foursome eller greensome sættes HCP til 36,0.

SCOREKORT
udleveres af turneringsledelsen fra ½ time før første start ved løbende start eller fra 1 time før start ved gunstart. Scorekort skal afhentes senest 10 minutter før start.

SPILLETID
Maksimal spilletid for Old Course er 4 timer.
Maksimal spilletid for New Course er 4½ timer.
Vær dog opmærksom på at der i spidsbelastede perioder (ferier, helligdage, weekender) og ved stort deltagerfelt må påregnes længere rundetider.

STARTLISTE
forefindes  på Golfbox senest kl. 12.00 3 dage før turneringen. Oplysning om starttid kan desuden indhentes på telefon 5163 1978 inden for klubsekretariatets åbningstider.

TEESÆT
Medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser spiller herrer fra gul tee / tee 56 og damer spiller fra rød tee / tee 52. Juniordrenge under 12 år eller superveteran-herrer med SPH over 30 fra tee 56/gul tee kan dog på forespørgsel få dispensation til at spille fra tee 52 / rød tee.

TID OG STED
for turneringen vil fremgå af de til turneringen opsatte betingelser.

TILMELDING
Tilmelding foregår via Golfbox. Der åbnes for tilmelding kl. 12.00 19 dage før afviklingen.

TILMELDINGSFRIST
udløber kl. 12.00, 5 dage før turneringen. Det er vigtigt for afviklingen af turneringen, at fristen respekteres, da blandt andet ubenyttede starttider skal kunne frigives.

TURNERINGSFEE
Almindelig klubturnering: Voksenspiller kr. 75,00 og Junior-/ynglingespiller kr. 50,00. (Man er her i klubben junior-/ynglingespiller til og med det kalenderår i hvilket man fylder 20)

Grundfee’en kan tillægges et beløb, hvis der er en form for forplejning med i turneringsarrangementet. Turneringsfee betales via MobilePay til 70012 'Himmerland Golf Klub'. Til nød kan betales kontant på dagen og der henstilles til at have lige penge.

Gæstespillere betaler normal turneringsgreenfee og turneringsfee ved deltagelse i turneringer. Greenfee betales i Golfshoppen forud runden. Turneringsfee betales til turneringsledelsen senest inden start.

TVIVLSSPØRGSMÅL
afgøres af turneringskomiteen / turneringslederne

UDEBLIVELSE
Udeblivelse uden afbud vil medføre skriftlig advarsel. Næste udeblivelse vil uden yderligere varsel medføre 2 spilledages karantæne. Hvis en spiller trækker sig under en turnering eller før en enkelt runde uden gyldig grund, anses det som usportslig optræden og sidestilles med udeblivelse.