HANDICAP

Her kan du finde nyttige informationer om alt vedrørende handicap. Dit eget handicap finder du som bekendt på Golfbox - log eventuelt på via boxen på klubbens forside.

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 (den engelske udgave med enkelte danske kommentarer)
EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 (dansk vejledning til spillere)
HIMMERLANDS KONVERTERINGSTABELLER

 

RETNINGSLINJER FOR SKØNSMÆSSIG ANSÆTTELSE AF HANDICAP

Sat på siden 29.08.2018

 

HVEM KAN SØGE?
Alle aktive medlemmer kan ansøge om at blive sat skønsmæssigt op eller ned i handicap.

 

ANSØGNINGEN
Ansøgningen skal være skriftligt – gerne via e-mail.

 

Ansøgningen skal omfatte en angivelse af, hvilket handicap ansøgeren forestiller sig at spille fra fremadrettet samt årsagen til ønsket om den skønsmæssige regulering. Ansøgningen vedlægges ansøgerens handicaphistorik, eller – såfremt en sådan ikke haves – minimum tre nylige scorekort.

 

BEHANDLINGSPROCEDURE
Eventuelle nyligt modtagne scorekort tastes i systemet og en revision foretages. Er der ikke nok kort i systemet til dette, skal tilstrækkeligt antal kort først indgå. Herefter revideres og anbefalingen fra systemet tages med i den videre behandling.

 

Handicapudvalget vurderer sagen baseret på revision, historik og ansøgerens ønske.

 

Handicapudvalget tager en beslutning og videregiver denne til ansøgeren – altid suppleret med en opfordring til at spille så mange tællende runder som muligt med henblik på yderligere tilpasning ved den årlige revision. 

 

OPFØLGNING
Har en forhøjelse/nedsættelse af handicappet haft basis i en midlertidig situation, kan udvalget nedsætte/forhøje handicappet igen, når ansøgerens tilstand er normaliseret.

 

Har en forhøjelse af handicappet haft basis i en permanent ændring af ansøgerens tilstand eller spilleevner, skal ansøgeren indlevere alle scorekort på 9 eller 18 spillede huller i seks måneder efter forhøjelsen, så udviklingen kan følges.
 

GENOPFRISKNING AF EDS-REGLERNE

Sat på siden 11.04.2018

 

Lige om lidt skulle det meget gerne igen være muligt at spille runder med handicapregulerende effekt. Og det kan man som bekendt på to måder: Ved at spille med i en tællende turnering (hvor man spiller individuelt eller der som minimum er en individuel række) eller ved at spille en EDS-runde. Og hvordan er det nu lige det er... Der er - kan vi beklageligvis høre i krogene - mange "udgaver" af, hvordan der spilles EDS. Især er mange af den opfattelse, at såfremt en EDS-runde ikke vil have indflydelse/regulerende effekt på handicappet (= resultatet ligger i neutral zone), så behøver man ikke at indlevere kortet. DET ER FORKERT!! Og i virkeligheden er det såre simpelt...

 

* Tag - inden første slag på første tee - stilling til, hvorvidt den runde, du spiller skal være tællende (EDS) (Orientér din markør om beslutningen)

 

Hvis den er tællende:

* Spil runden

* Registrér kortet i Golfbox eller indlevér kortet til registrering - og det er altså UANSET(!) hvad resultatet bliver. Om det er 12, 27, 36 eller 42 point, så skal kortet registreres såfremt, du har valgt at runden er tællende (EDS) Fuldfører du af en eller anden grund ikke runden, skal du stadig aflevere dit scorekort - med NR (No Return) anført.

 

Hvis den IKKE er tællende:

* Spil runden

...that's it! Her er en del også af den opfattelse, at "...jamen, man skal da i det mindste indlevere, hvis man så går bedre end handicap!"  Og NEJ, DET ER IKKE KORREKT!! Hvis runden ikke er 'erklæret' EDS/tællende inden start, så er den ikke tællende! UANSET resultat.

 

Anbefalingen fra os må være, at tilstræbe at spille så mange tællende runder, man har mulighed for! Der kan indleveres tre EDS-runder per kalenderuge - og det er ud over eventuelle tællende turneringer, man måtte have spillet. På den vis vil handicappet være mere retvisende - og det kan vi lige så godt få 'øvet', da den tilgang til handicappet er på trapperne med revisionen af handicapreglerne i 2020!!

 

Spil godt - eller mindre godt - men lad det tælle :-)

NYE HANDICAPREGLER PR. 1. JANUAR 2016

Der er tale om en række ændringer, og nedenfor følger de hovedpunkter, som DGU har med i deres oversigt:

* EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72.
* ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap”benævnes nu Klubhandicap.
* Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen.
* Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5.
* En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
* Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den nuværende justering i forhold til medianen.
* Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2).
* En engelsk version med danske tilrettelser samt dansk vejledning udgives.

EKSTRA DAG SCORER (EDS)

EGA Handicapsystemet § 3.8
En EDS runde er en tællende runde spillet under handicapbetingelserne som ikke er en turneringsrunde. En sådan runde kan afvikles på alle USGA og CONGU ratede baner (se 3.6.1b)

I DK skal en EDS runde FORUDREGISTRERES. Dette kan gøres ved at informere sin markør påførste teested, at han ønsker at spille en EDS runde (antal huller, forni eller bagni), og notere dette på scorekortet inden runden påbegyndes. Foretages en selvregistrering I klubbens computersystem/app skal denne markeres med EDS og markøren informeres på første teested. I klubber hvor det er teknisk og praktisk muligt at forudregistrere en EDS runde i klubbens computersystem, og få dette anført på scorekortet inden runden, er det en godkendt måde at registrere en EDS runde. Ens markør bør stadig informeres om at der er tale om en EDS runde inden denne påbegyndes. Registreres en EDS runde på en af klubben opsat EDS-liste, bør markøreren stadig informeres inden runden påbegyndes.

Alle EDS runder skal omregnes til Stableford og der skal ALTID afleveres et scorekort. Manglende aflevering af EDS-scores registreres som en NR (der fører til regulering af handicap), og flere sådanne udeladte scores er misbrug som kan medføre Komitéens suspension af spillerens handicap.

Bemærkninger:
Handicapgruppe 1 må kun spille EDS i forbindelse med generhvervelse af et mistet EGA handicap og maksimalt 3 pr år.
Handicapgruppe 2 må spille 18-hullers EDS og maksimalt 3 pr. kalenderuge
Handicapgruppe 3-5 må spille 9- eller 18-huls EDS og maksimalt 3 pr. kalenderuge
Handicapgruppe 6 må spille EDS uden begrænsninger

At spille EDS er et personligt valg, som en spiller ikke kan pålægges. Komitéer bør derfor ikke indføre turneringsbetingelser der indeholder et krav om at spille EDS for at deltage/modtage præmier - sådanne turneringer bør gøres til tællende turneringer.

ÅRSREVISION AF HANDICAPS

Årsrevisionen foregår via Golfbox. Revisionen foretages pr. 1. januar, men klubbernes Handicapudvalg har mulighed for at tjekke revisionen og skal godkende denne senest 31/1. Det er derfor først når det er godkendt, at revisionen er endelig og du kan regne med handicappet du ser i Golfbox. Vi skal nok give lyd, når vi har godkendt - hold evt. øje med nyhedsmodulet i Golfbox.

Indleveret 3 eller færre scorekort 
Har man indleveret 3 eller færre scorekort i løbet af året, mister man sin EGA Handicap-status og får Klubhandicap-status. Denne handicap-status er i det efterfølgende år låst indtil man har indleveret 3 tællende runder.

Indleveret 4-7 scorekort
Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra årene før, så antallet når op på 8 scorekort for beregningen i indeværende år. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere.

Er der ingen eller ikke nok scorekort årene før til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap som EGA Handicap.

Indleveret 8 eller flere scorekort
Har man indleveret 8 eller flere scorekort fortsætter man med EGA Handicap-status, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere.

 

Spillerens tællende scores for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne scores. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet.

F.eks.: En spiller i handicap 15,3 ved årsskiftet har i 2016 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellem 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres spilleren 2 slag op til handicap 17,3.

FAQ

Hvad gør jeg, hvis jeg fik indleveret for få kort, og derfor nu står med et 'Klubhandicap' og ikke et 'EGA-Handicap' og dermed kan risikere begrænsninger i mine spillemuligheder? Hvad skal jeg gøre for at få mit EGA-Handicap igen?

Her er svaret, at golfspilleren skal ud at spille tre turneringer, hvis klubben tillader deltagelse i turneringer uden et EGA-Handicap. Alternativt skal golfspilleren spille tre EDS-runder, hvorefter handicappet ændrer status til EGA-Handicap.

Hvad gør spillere i handicapgruppe 1 (under 4,5) der normalt kun kan reguleres i turneringer?

Disse spillere får netop lov til at spille EDS-runder for at få sit EGA-Handicap igen, da spilleren jo ikke kan spille tællende turneringer.