HANDICAP

Her kan du finde nyttige informationer om alt vedrørende handicap - og såmænd også finde vej til dit eget!

For ikke at opfinde den dybe tallerken igen, har vi linket til Golf.dk's sider om emnerne:

ÅRSREVISION
EKSTRA DAG SCORE
EGA HANDICAPSYSTEMET/HANDICAPREGLERNE
HIMMERLANDS KONVERTERINGSTABELLER

ÅRSREVISION AF HANDICAPS

Årsrevisionen foregår via Golfbox. Revisionen foretages pr. 1. januar, men klubbernes Handicapudvalg har mulighed for at tjekke revisionen og skal godkende denne senest 31/1. Det er derfor først når det er godkendt, at revisionen er endelig og du kan regne med handicappet du ser i Golfbox. Vi skal nok give lyd, når vi har godkendt - hold evt. øje med nyhedsmodulet i Golfbox.

Indleveret 3 eller færre scorekort 
Har man indleveret 3 eller færre scorekort i løbet af året, mister man sin EGA Handicap-status og får Handicap-status. Denne Handicap-status er i det efterfølgende år låst indtil man har indleveret 3 tællende runder.

Indleveret 4-7 scorekort
Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra året før, så antallet når op på 8 scorekort for beregningen i indeværende år. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere.

Er der ingen eller ikke nok scorekort året før til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap som EGA Handicap.

Indleveret 8 eller flere scorekort
Har man indleveret 8 eller flere scorekort fortsætter man med EGA Handicap-status, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere.

FAQ

Hvad gør jeg, hvis jeg fik indleveret for få kort, og derfor nu står med et 'Handicap' og ikke et 'EGA-Handicap' og dermed kan risikere begrænsninger i mine spillemuligheder? Hvad skal jeg gøre for at få mit EGA-Handicap igen?

Her er svaret, at golfspilleren skal ud at spille tre turneringer, hvis klubben tillader deltagelse i turneringer uden et EGA-Handicap. Alternativt skal golfspilleren spille tre EDS-runder, hvorefter handicappet ændrer status til EGA-Handicap.

Hvad gør spillere i handicapgruppe 1 (under 4,5) der normalt kun kan reguleres i turneringer?

Disse spillere får netop lov til at spille EDS-runder for at få sit EGA-Handicap igen, da spilleren jo ikke kan spille tællende turneringer.