HANDICAP

Her kan du finde nyttige informationer om alt vedrørende handicap. Dit eget handicap finder du som bekendt på Golfbox - log eventuelt på via boxen på klubbens forside.

EGA HANDICAPSYSTEMET 2020 (vejledning til spillere)

HANDICAPSYSTEMET 2021
HIMMERLANDS KONVERTERINGSTABELLER

NYT HANDICAPSYSTEM 2021

Læs mere om det nye handicapsystem WHS (World Handicap System) til hvilket vi overgår ved årsskiftet lige HER...

HANDICAPSYSTEMET 2020

Dansk Golf Union bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. EGA-systemet forlænges i 2020 med få, men markante ændringer.

 

Læs mere HER...

RETNINGSLINJER FOR SKØNSMÆSSIG ANSÆTTELSE AF HANDICAP

Sat på siden 29.08.2018

 

HVEM KAN SØGE?
Alle aktive medlemmer kan ansøge om at blive sat skønsmæssigt op eller ned i handicap.

 

ANSØGNINGEN
Ansøgningen skal være skriftligt – gerne via e-mail.

 

Ansøgningen skal omfatte en angivelse af, hvilket handicap ansøgeren forestiller sig at spille fra fremadrettet samt årsagen til ønsket om den skønsmæssige regulering. Ansøgningen vedlægges ansøgerens handicaphistorik, eller – såfremt en sådan ikke haves – minimum tre nylige scorekort.

 

BEHANDLINGSPROCEDURE
Eventuelle nyligt modtagne scorekort tastes i systemet og en revision foretages. Er der ikke nok kort i systemet til dette, skal tilstrækkeligt antal kort først indgå. Herefter revideres og anbefalingen fra systemet tages med i den videre behandling.

 

Handicapudvalget vurderer sagen baseret på revision, historik og ansøgerens ønske.

 

Handicapudvalget tager en beslutning og videregiver denne til ansøgeren – altid suppleret med en opfordring til at spille så mange tællende runder som muligt med henblik på yderligere tilpasning ved den årlige revision. 

 

OPFØLGNING
Har en forhøjelse/nedsættelse af handicappet haft basis i en midlertidig situation, kan udvalget nedsætte/forhøje handicappet igen, når ansøgerens tilstand er normaliseret.

 

Har en forhøjelse af handicappet haft basis i en permanent ændring af ansøgerens tilstand eller spilleevner, skal ansøgeren indlevere alle scorekort på 9 eller 18 spillede huller i seks måneder efter forhøjelsen, så udviklingen kan følges.