DK

Handicap

Her kan du finde nyttige informationer om alt vedrørende handicap - og såmænd også finde vej til dit eget!
 
For ikke at opfinde den dybe tallerken igen, har vi linket til Golf.dk's sider om emnerne.

 

ÅRSREVISION EKSTRA DAG SCORE
EGA HANDICAPSYSTEMET/HANDICAPREGLERNE HIMMERLANDS KONVERTERINGSTABELLER


02.01.2014
ÅRSREVISION AF HANDICAPS


Årsrevisionen foregår via Golfbox. Revisionen foretages pr. 1. januar, men klubbernes Handicapudvalg har mulighed for at tjekke revisionen og skal godkende denne senest 31/1. Det er derfor først når det er godkendt, at revisionen er endelig og du kan regne med handicappet du ser i Golfbox. Vi skal nok give lyd, når vi har godkendt - hold evt. øje med nyhedsmodulet i Golfbox.

Indleveret 3 eller færre scorekort 
Har man indleveret 3 eller færre scorekort i 2013, mister man sin EGA Handicap-status og får Handicap-status og ens Handicap-status er i 2014 låst indtil man har indleveret 3 tællende runder.

Indleveret 4-7 scorekort
Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra 2012, så antallet når op på 8 scorekort for beregningen i 2013. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere.

Er der ingen eller ikke nok scorekort i 2012 til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap 2013 som EGA Handicap i 2014.

Indleveret 8 eller flere scorekort
Har man indleveret 8 eller flere scorekort i 2013 fortsætter man i 2014 med EGA Handicap-status, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere.

Hvad gør jeg, hvis jeg fik indleveret for få kort, og derfor nu står med et 'Handicap' og ikke et 'EGA-Handicap' og dermed kan risikere begrænsninger i mine spillemuligheder? Hvad skal jeg gøre for at få mit EGA-Handicap igen?

Her er svaret, at golfspilleren skal ud at spille tre turneringer, hvis klubben tillader deltagelse i turneringer uden et EGA-Handicap. Alternativt skal golfspilleren spille tre EDS-runder, hvorefter handicappet ændrer status til EGA-Handicap.

Hvad gør spillere i handicapgruppe 1 (under 4,5) der normalt kun kan reguleres i turneringer?

Disse spillere får netop lov til at spille EDS-runder for at få sit EGA-Handicap igen, da spilleren jo ikke kan spille tællende turneringer.

25.07.2013
NY RATING - NY KONVERTERING!

Backtee New Course og Garia Old Course har nu været under besigtigelse af DGU’s ratingteam, og dette har medført ny konvertering for begge baner. Den nye konvertering træder i kraft fra og med i morgen fredag den 26/7 og kan fra denne dato også ses her ovenfor eller som opslag ved Proshop og Starters House.

Rigtig god fornøjelse!
BANE- & HANDICAPUDVALGET

18.07.2013
Information om EGA Handicap Systemet


Ekstra Dags Scorer i udlandet.


Det er nu et år siden at det nye EGA Handicap System blev taget i brug, og DGU’s Handicap- og Course Rating Komite har nu evalueret på forløbet og kan konstatere, at efterhånden som medlemmer og klubberne har vænnet sig til systemet, så fungerer det ganske udmærket.
Dog er der et stort ønske om, at man kan spille Ekstra Dags Scorer (EDS) i udlandet.

Derfor er det nu besluttet, at Ekstra Dags Scorer fra udenlandske baner pr. d.d. godkendes til handicapregulering.
Det er dog et krav, at banen enten skal have en course rating og slope eller en SSS, og oplysninger om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering. 
Ligesom der skal være handicap-nøgle på hullerne.

Beregning af spillehandicap på en bane med SSS foretages således:
Handicap +(SSS-par)=spillehandicap.
På en ratet banen udenfor Europa anvendes handicappet som handicap-indeks til opslag på konverteringstabellerne, hvorved spillehandicap aflæses.

Man må stadig spille 2 EDS-runder pr. kalenderuge.

Dansk Golf Union
Handicap og Course Rating Komiteen