HANDICAP

Her kan du finde nyttige informationer om alt vedrørende handicap. Dit eget handicap finder du som bekendt på Golfbox - log eventuelt på via boxen på klubbens forside.
 

HANDICAPSYSTEMET 2024
SÅDAN BEREGNES DIT HANDICAP - VEJLEDNING TIL BEREGNING AF HANDICAPRESULTAT
HIMMERLANDS KONVERTERINGSTABELLER

PCC

Find PCC'en (Playing Conditions Calculation) for en given bane og dato HER...

UDENLANDSKE RUNDER

Vær opærksom på, at du som spiller nu selv kan indberette runder på udenlandske baner ganske som du indberetter de hjemlige runder. Læs mere HER...

RETNINGSLINJER FOR SKØNSMÆSSIG ANSÆTTELSE AF HANDICAP

Opdateret 20.10.2021

HVEM KAN SØGE?
Alle aktive medlemmer kan ansøge om at blive sat skønsmæssigt op eller ned i handicap. Vær dog opmærksom på, at man - med det nye handicapsystem - hurtigt selv kan lande på rette handicaphylde ved blot at få indberettet tilstrækkeligt med runder! Det er derfor gerne det første, som Himmerlands handicapkomité anbefaler. Spil løs, registrér runderne og se, om handicappet så ikke finder rette niveau ret hurtigt!

ANSØGNINGEN
Ansøgningen skal være skriftligt – gerne via e-mail.

Ansøgningen skal omfatte en angivelse af, hvilket handicap ansøgeren forestiller sig at spille fra fremadrettet samt årsagen til ønsket om den skønsmæssige regulering. Ansøgningen vedlægges ansøgerens handicaphistorik, eller – såfremt en sådan ikke haves – minimum tre nylige scorekort.

BEHANDLINGSPROCEDURE
Eventuelle nyligt modtagne scorekort tastes i systemet og en revision foretages. Er der ikke nok kort i systemet til dette, skal tilstrækkeligt antal kort først indgå. Herefter revideres og anbefalingen fra systemet tages med i den videre behandling.

Handicapudvalget vurderer sagen baseret på revision, historik og ansøgerens ønske.

Handicapudvalget tager en beslutning og videregiver denne til ansøgeren – altid suppleret med en opfordring til at spille så mange tællende runder som muligt med henblik på yderligere tilpasning på 'normal' vis.

OPFØLGNING
Har en forhøjelse/nedsættelse af handicappet haft basis i en midlertidig situation, kan udvalget nedsætte/forhøje handicappet igen, når ansøgerens tilstand er normaliseret.

Har en forhøjelse af handicappet haft basis i en permanent ændring af ansøgerens tilstand eller spilleevner, skal ansøgeren indlevere alle scorekort på 9 eller 18 spillede huller i seks måneder efter forhøjelsen, så udviklingen kan følges.