HANDICAP

Her kan du finde nyttige informationer om alt vedrørende handicap - og såmænd også finde vej til dit eget!

For ikke at opfinde den dybe tallerken igen, har vi linket til Golf.dk's sider om emnerne:

ÅRSREVISION
EKSTRA DAG SCORE
EGA HANDICAPSYSTEMET/HANDICAPREGLERNE
HIMMERLANDS KONVERTERINGSTABELLER

NYE HANDICAPREGLER PR. 1. JANUAR 2016

Der er tale om en række ændringer, og nedenfor følger de hovedpunkter, som DGU har med i deres oversigt:

* EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72.
* ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap”benævnes nu Klubhandicap.
* Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen.
* Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5.
* En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
* Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den nuværende justering i forhold til medianen.
* Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2).
* En engelsk version med danske tilrettelser samt dansk vejledning udgives.

MIDLERTIDIG LOKALREGEL PÅVIRKER MULIGHEDEN FOR REGULERING

Med effekt fra og med mandag den 26/10 iværksættes midlertidig lokalregel om lejeforbedring. (Se reglens ordlyd HER...)

Der er fra denne dato og indtil lokalreglen igen ophæves således ikke længere mulighed for handicapreguleringer baseret på runder her i Himmerland, jf. EGA Handicapsystemet regel 3.6.3

Så I kan lige nå årets sidste EDS-runder inden handicapreguleringen går på vinter-pause. I hvert fald hvad angår runder her. Der kan sagtens stadig være baner (indenlands som udenlands) der opfylder reguleringskravene, så I fortsat kan få tællende runder i jeres historik.

Spørgsmål? Så bare kontakt sekretariatet!

ÅRSREVISION AF HANDICAPS

Årsrevisionen foregår via Golfbox. Revisionen foretages pr. 1. januar, men klubbernes Handicapudvalg har mulighed for at tjekke revisionen og skal godkende denne senest 31/1. Det er derfor først når det er godkendt, at revisionen er endelig og du kan regne med handicappet du ser i Golfbox. Vi skal nok give lyd, når vi har godkendt - hold evt. øje med nyhedsmodulet i Golfbox.

Indleveret 3 eller færre scorekort 
Har man indleveret 3 eller færre scorekort i løbet af året, mister man sin EGA Handicap-status og får Handicap-status. Denne Handicap-status er i det efterfølgende år låst indtil man har indleveret 3 tællende runder.

Indleveret 4-7 scorekort
Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra året før, så antallet når op på 8 scorekort for beregningen i indeværende år. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere.

Er der ingen eller ikke nok scorekort året før til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap som EGA Handicap.

Indleveret 8 eller flere scorekort
Har man indleveret 8 eller flere scorekort fortsætter man med EGA Handicap-status, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere.

FAQ

Hvad gør jeg, hvis jeg fik indleveret for få kort, og derfor nu står med et 'Handicap' og ikke et 'EGA-Handicap' og dermed kan risikere begrænsninger i mine spillemuligheder? Hvad skal jeg gøre for at få mit EGA-Handicap igen?

Her er svaret, at golfspilleren skal ud at spille tre turneringer, hvis klubben tillader deltagelse i turneringer uden et EGA-Handicap. Alternativt skal golfspilleren spille tre EDS-runder, hvorefter handicappet ændrer status til EGA-Handicap.

Hvad gør spillere i handicapgruppe 1 (under 4,5) der normalt kun kan reguleres i turneringer?

Disse spillere får netop lov til at spille EDS-runder for at få sit EGA-Handicap igen, da spilleren jo ikke kan spille tællende turneringer.