Indmeldelse voksen

PERSONLIGE DATA

KLUBTILHØRSFORHOLD

hvis anden hjemmeklub end Himmerland udfyldes de to næste felter

MEDLEMSTYPE

Vær opmærksom på, at du er ungdomsmedlem til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. Herefter overgår du helt automatisk til et voksenmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Er du i tvivl om, hvad du skal/kan vælge, så læs mere om medlemskab på klubbens hjemmeside, eller kontakt sekretariatet på golfklub@himmerland.eu eller 5163 1978.