Indmeldelse voksen

PERSONLIGE DATA

KLUBTILHØRSFORHOLD

Oplys her dit seneste, aktive DGU-nummer, så vi kan hente din handicaphistorik eller koble dig korrekt sammen med din hjemmeklub. (Ikke relevant, hvis Himmerland er din første klub)

MEDLEMSTYPE

Er du i tvivl om, hvad du skal/kan vælge, så læs mere om medlemskab på klubbens hjemmeside, eller kontakt sekretariatet på golfklubhimmerland@gmail.com eller 5163 1978.

Vær opmærksom på, at du er ungdomsmedlem til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. Herefter overgår du helt automatisk til et voksenmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Vær opmærksom på, at man med medlemstyperne Voksen / Old Course og Fleks hverdag kan tilvælge Pay & Play Banen som add on.

Dette medlemskab er primært henvendt til begyndere og giver ikke spilleret på andre baner.