ORDENSREGLER

SIKKERHED

♦ Spilleren bør ved prøvesving sikre sig, at ingen kan blive ramt af køllen eller opslået jord etc.
♦ På tee: Man står omtrent ud for spilleren, der skal slå, men aldrig nærmere landingsområdet end spilleren selv.
♦ På fairway: Man går ikke nærmere hullet end den spiller, der skal slå, medmindre man er så langt ude i siden af hullet, at der ikke er risiko, eller man er opfordret til at gå frem for at kigge.
♦ Man råber "FORE!!" af fuld kraft, hvis en bold er på vej mod andre spillere.

HENSYN

♦ Er man gæst, betaler man greenfee i Proshoppen eller Receptionen FØR spil.
♦ Man tee’er ikke en bold op, når det er andres tur.
♦ Skal en spiller slå en ny (eller provisorisk) bold fra teestedet, går han til side og venter, til alle andre har slået.
♦ Ingen bevæger sig, taler eller står tæt på spilleren eller lige bag bolden eller hullet, når en spiller skal slå.
♦ Ingen må slå til bolden, hvis spillerne foran er inden for rækkevidde.
♦ Man udebliver ikke fra en turnering uden rettidigt afbud.
♦ Man er høflig, og man opretholder en behagelig omgangstone.
♦ Man kigger efter medspillernes (og modstandernes) bolde.
♦ Man hjælper modstanderen med at lede efter bolden.
♦ Man kommer ikke med undskyldninger for eget dårligt spil.
♦ Man viser ikke arrigskab, vrede eller frustration ved fysisk handling.
♦ Man undskylder ved personligt fremmøde, hvis man har udsat andre for fare for at blive ramt af ens bold.
♦ Man hjælper modstanderen med regelforståelse – også til egen ulempe.
♦ Man er ikke højrøstet på banen.
♦ Man overholder klubbens dresscode.
♦ Man samler ikke en bold op, medmindre man er absolut sikker på, den ikke er i spil.
♦ Man taler ikke i mobiltelefon under spillet.
♦ Man træder ikke i andre spilleres puttelinje.
♦ Man lader ikke sin skygge dække andres bold eller puttelinje.
♦ Man holder på flagdugen, hvis man passer flagstangen for andre.
♦ Man står uden for medspillerens personlige "øjenkrogssynsvidde" – især på green.
♦ Man vinder spillet på egen præstation – ikke ved at genere modstanderen det mindste.
♦ Man trykker hånd efter spillet.
♦ Det er ikke tilladt at medbringe hund på banerne.

OVERHOLDELSE AF REGLER

♦ Man overholder golfreglerne og snyder ikke. Man er sin egen dommer.
♦ Man retter ikke på andre spilleres teknik, dog undtaget efter opfordring på træningsbanen.
♦ Man snyder ikke med sit handicap.
♦ Man snyder ikke med sin medlemsstatus.

SPILLETEMPO

♦ Man overholder starttidsintervallerne og slår ud til korrekt tid. 
♦ Spilleren, hvis bold er længst fra hullet, skal spille uden unødig forsinkelse. Der opfordres dog til at spille 'Ready Golf'.
♦ Så snart det er klart, at en bold ikke LET kan findes, skal bagfrakommende spillere vinkes igennem. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes.
♦ Green skal forlades straks spillet på hullet er afsluttet.
♦ Et hold, som ikke holder sin plads på banen, skal vinke igennem, når der er et ledigt hul foran.
♦ Et hold, der spiller en fuld runde (18 huller) har ret til at gå igennem et hold, der spiller færre huller.
♦ Man spiller så hurtigt, man kan: Vær parat, spild ikke tiden, gå hurtigt - spil 'Ready Golf'
♦ Man overholder de normerede spilletider – 4 timer på Old Course og 4½ timer på New Course.
♦ Man spiller max. fire bolde i hver flight - svarende til fire spillere eller - såfremt formatet er greensome eller foursome - op til 8 spillere.
♦ Man spiller ikke videre i stableford, når man ikke kan få point på hullet.
♦ Ved green placerer man sin bag hensigtsmæssigt i retning af adgangsvejen til næste tee.
♦ Mødes spillere fra hver sit hold på banen, således at den ene spiller må vente på den anden, har den spiller fortrinsret, som er længst fremme på banens 18 huller.

OMSORG FOR BANEN

♦ Ujævnheder, man har lavet i bunkers, skal udjævnes omhyggeligt.
♦ Opslåede græstørv – også på teestedet - samt nedslagsmærker og spikesmærker på greens skal repareres.
♦ En spiller må ikke beskadige green ved at læne sig op ad sin putter.
♦ Spiller eller caddie må ikke træde tæt på hullet – f.eks. når bolden samles op.
♦ Skader ved prøvesving bør undgås.
♦ Man bringer ikke bag eller vogn ind på green eller teested.
♦ Man opholder sig ikke på teestedet, når man venter.
♦ Man medbringer en pitchfork i lommen til reparation af greens.
♦ Man smider ikke flaget på green, men lægger det - uden at beskadige green.
♦ Man løfter og genplacerer flaget uden at beskadige hulkanten.
♦ Der henstilles i øvrigt til, at man til en hver tid overholde resortet HimmerLands gældende regler og retningslinjer

GOLFBILER

♦ Lejede golfbiler må udelukkende færdes på golfbanen og de til golfbanen hørende stier.
♦ Lejede golfbiler må ikke køre på offentlig vej (offentlig vej må dog gerne krydses som naturlig del af golfspillet) eller i husområderne. 
♦ Private golfbiler skal være udstyrede med det for året gældende kategoriskilt, der viser at bilen er berettiget til at køre på banen.
♦ Der henstilles til at alle golfbiler til en hver tid primært kører på banens (asfalterede) stier, hvor dette er muligt.
♦ Der henstilles i øvrigt til, at man til en hver tid overholde resortet HimmerLands gældende regler og retningslinjer

DRESSCODE

♦ Der henstilles til at spillere er iført tækkelig beklædning – eksempelvis poloshirt eller anden overdel med ærmer og krave samt at shorts ikke er kortere end til midt på låret.
♦ Det er ikke velset at opholde sig i arkaden, restauranten, klublokalet, baren, proshoppen, receptionen eller på golfbanen iført badetøj.
♦ Der henstilles i øvrigt til, at man til en hver tid overholde resortet HimmerLands gældende regler og retningslinjer