GENERALFORSAMLINGSINDKALDELSE

Bestyrelsen indkalder hermed til Himmerland Golf Klubs ordinære generalforsamling

torsdag den 6. april 2023 kl. 10:00


på HimmerLand, Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø i Salen i Arkaden


DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Review af årsregnskabet til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og medlemskontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen
* Ingen forslag
6. Forslag fra medlemmerne
* Ingen forslag
7. Valg af formand/valg af bestyrelsesmedlem
* På valg er Jan Jørgensen (formand), der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Benedicte Kruse.
* På valg er Viggo Sørensen (bestyrelsesmedlem), der er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Viggo Sørensen.

8. Valg af revisor
* Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Grinsted
9. Eventuelt
                             
Der opfordres til at give møde. 

BILAG 
Regnskab, budget, præsentation af formandskandidaten samt fuldmagt kan hentes/ses HER...

Bestyrelsen minder om, at alle aktive medlemmer over 18 år har stemmeret, og at kontingentrestancer annullerer stemmeret.

Med venlig hilsen og på gensyn
GOLFKLUBBENS BESTYRELSE

Jan Jørgensen * Thomas Hyldgaard Nielsen * Judy Højbo * Per Dalsgaard * Viggo Sørensen