GENERALFORSAMLINGSINDKALDELSE

Bestyrelsen indkalder hermed til Himmerland Golf Klubs ordinære generalforsamling

torsdag den 28. marts kl. 10:00


på HimmerLand, Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø i lokalet "10+11" (bag den store sofa til højre for hotelreceptionen)


DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Review af årsregnskabet til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og medlemskontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen
* Ingen forslag
6. Forslag fra medlemmerne
* Ingen forslag
7. Valg af af bestyrelsesmedlemmer
* På valg er Thomas Hyldgaard Nielsen, Judy Højbo og Per Dalsgaard, der alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
8. Valg af revisor
* Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Grinsted
9. Eventuelt
                             
Der opfordres til at give møde. 

BILAG 
Regnskab, budget og fuldmagt kan hentes/ses HER...

Bestyrelsen minder om, at alle aktive medlemmer over 18 år har stemmeret, og at kontingentrestancer annullerer stemmeret.

Med venlig hilsen og på gensyn
GOLFKLUBBENS BESTYRELSE

Benedicte Kruse * Thomas Hyldgaard Nielsen * Judy Højbo * Per Dalsgaard * Viggo Sørensen