GREENFEEAFTALER

MEDLEMSINFO GREENFEEORDNINGER

GREENFEEAFTALE 2024

Med virkning fra 1/1 2024 er indgået et greenfee-samarbejde med:

Aalborg, Holstebro, Stensballegaard, LyngbygaardSilkeborg/Ry, Lübker og Esbjerg.

Der gives 33% i rabat af den til enhver tid gældende pris. (Priserne er variable). Prisen kan aldrig komme under minimum kr. 300,- pr. runde i den pågældende aftale, dog ikke for Par 3-banen.

Derudover er indgået aftale med Odense med følgende retningslinjer: På Hollup Park gives der kr. 150,- i rabat (svarende til 33%) og på Pilebanen gives der kr. 100,- i rabat på alle dage.

Ovenstående kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. Greenfeeprisen er gældende alle dage og kun for fuldgyldige medlemmer af samarbejdsklubberne.