BESTYRELSEN

Her vil klubbens 5 bestyrelsesmedlemmer komme med input og små historier fra det virkelig liv i klubben. Følg med i bestyrelsens arbejde - se OPFØLGNINGSLISTEN lige HER...

 

JAN JØRGENSEN VAGNER MORTENSEN JUDY HØJBO THOMAS HYLDGAARD NIELSEN PER DALSGAARD

Formand

Kasserer

Ugeklubber

Turneringer

Bane

SGN/GNG

Juniorer

Bredde

Elite

Juniorer

Handicap

BESTYRELSEN INFORMERER

Sat på siden 17.04.2020

 

Mens vi venter på, at vi kan afholde vores generalforsamling, kommer her en lille update fra klubbens formand. Læs beretningen HER...

BESTYRELSEN INFORMERER

Ny direktør

Information fra HG&SR

BESTYRELSEN INFORMERER

Direktør stopper

Information fra HG&SR A/S

BESTYRELSEN INFORMERER

Formanden har ordet

 

Kære medlemmer – HiGK genindtræder i SGN-samarbejdet!

 

Som bekendt blev HG&SR’s udspil til SGN (kun halv pris mandag-torsdag) ikke accepteret af SGN-klubberne, hvorfor Himmerland Golf Klub blev ekskluderet fra SGN-samarbejdet kort efter golfklubbens  generalforsamling ultimo marts.

 

Siden da har vi haft møde med centerledelsen og skriftligt fremført vores argumenter over for HG&SR’s bestyrelse med henblik på at få SGN-samarbejdet genetableret.

 

Vi er naturligvis glade for, at HG&SR nu har besluttet at genindtræde i ordningen, da vi ved, at det er en medlemsfordel, der er meget værdsat blandt vores medlemmer. Til orientering vedhæfter vi skrivelse herom fra HG&SR her...

 

Vi glæder os til at se jer på vores pragtfulde baner og håber, at I har lyst til at deltage i nogle af de mange turneringstilbud, der er i den kommende periode. Se mere i Klub Nyt fra den 3. juli og på klubbens Facebook-side.     

 

Fortsat god sommer!

Med venlig hilsen
Jan Jørgensen
Fmd. HiGK
 


 

Formanden har ordet...

 

Kære medlemmer,

Som ny formand for golfklubben mødtes jeg med Himmerland Golf & Spa Resort A/S (Lars Larsen, Palle Hove og Claus Birk) sidst i juli, hvor jeg fik lejlighed til at præsentere golfklubbens ønsker for fremtiden – herunder naturligvis vores ønske om at få flere medlemmer/husejere og et forbedret samarbejde med HG&SR. Præsentationen var blandt andet baseret på en række konkrete data om udviklingen i medlemsskaren, antallet af medlemmer i husene samt en sammenligning med andre klubbers kontingenter og indskud. Det var et rigtig godt møde med gode input og diskussioner i en positiv ånd.

 

Mødet blev fulgt op af endnu et positivt fællesmøde (kaldet ”towli’-møde”) med deltagelse fra HG&SR, Grundejerforeningen HIO, GolfHuse Himmerland og HiGK i starten af oktober. 


Og vi er utroligt glade for, at HG&SR med Lars Larsen i spidsen imødekom mange af vores ønsker, og at møderne mundede ud i konkrete beslutninger, der gerne skulle kunne tiltrække nye medlemmer. De væsentligste er:


a.    Indskuddet på kr. 10.000 afskaffes fra dags dato. 
b.    Kontingentet i 2018 bliver det første år kr. 3.000 for nye husejer-medlemmer, og dette gælder også for husejernes ægtefæller og voksne børn. Der betales ikke indskud. Efterfølgende år betales normalt kontingent.
c.    Nye medlemmer, der ikke er husejere, betaler i 2018 normalt kontingent, men betaler ikke indskud. 
d.    Juniorer – såvel nuværende som nytilkomne – op til 18 år betaler fra og med 2018 ikke kontingent.


For at få ovenstående ud til en bred skare, igangsætter vi en kampagne overfor husejere, der p.t. ikke er medlemmer inden årets udgang, og vi vil også markedsføre de nye betingelser mere generelt bl.a. på Facebook og hjemmesider.


På mødet diskuterede vi også, hvordan hussalget kunne øges: 


a.    Det allerede igangsatte ”konceptsalg”, hvor et A-hus bliver solgt med en renovering og evt. finansiering via JYSK, fungerer fint og vil blive forstærket i markedsføringen. GolfHuse Himmerland præsenterer flere renoveringsmuligheder for potentielle købere, hvis køber ønsker at renovere. 
b.    Markedsføring bredt – bl.a. overfor gæster, der lejer huse eller kommer i grupper. Vil blive i et samarbejde mellem HG&SR og GolfHuse Himmerland.
c.    Der vil blive arbejdet på at afholde en event i foråret 2018 med henblik på at få potentielle huskøbere samt nye medlemmer til Himmerland. I vil naturligvis høre nærmere om dette fælles projekt, hvor grundejerforeningen HIO er bannerfører.


Jeg ser frem til en ny, spændende sæson og en fortsat positiv dialog med HG&SR, og så håber jeg naturligvis på, at de nye aktiviteter vil medføre tilgang af nye medlemmer og husejere, der kan være med til at styrke klubånden og blive nye ambassadører for vores allesammens Himmerland. 

 

Med venlig hilsen
Jan Jørgensen
Formand
Himmerland Golf Klub

 


 

af Thomas Hyldgaard Nielsen på Baneudvalgets vegne

 

Kørsel i golfbiler på banerne generelt – Slutspurt frem mod MID 2017!
Både generelt og som en vigtig påmindelse i den sidste slutspurtstid frem mod MID 2017, opfordres alle til at være ekstra opmærksomme på at respektere skilte og anvisninger vedrørende kørsel i golfbiler på banerne, og derudover udvise god dømmekraft og etikette for færdsel på banerne – også som gående!


Den meget våde sæson vi oplever i år giver øget slitage. Skader fremkommer nemmere, forstærkes yderligere og bliver ikke mindst ekstra synlige på skrøbelige og udsatte områder – specielt omkring greenarealerne. Samtidig betyder det længere tid for banen til at reetablere sig til ønsket standard efter udførte reparationer og vedligehold.  


Så vær opmærksom på ovenstående, så vi alle via vores adfærd er gode eksempler for hinanden og for alle stedets gæster. Så vi både direkte og indirekte medvirker til at beskytte vores baner i dagligdagen mod unødig slitage, og samtidig giver greenkeeperne de bedste muligheder for at sikre, at vores baner fremstår så skarpe og flotte som muligt for bedste spiloplevelse for os alle.