FORMÅLSPARAGRAF/RETNINGSLINJER

Hvert år afsætter golfklubben et beløb i budgettet til SMILEY FONDEN.

 

Smiley Fonden kan blandt meget andet sponsorere kaffe til deltagerne til klubbens arrangementer og giver også et godt bidrag til afviklingen af Klubbens Invitational – den årlige invitationsturnering, hvor klubben siger tak til klubbens frivillige, udvalgsfolk, bestyrelsesmedlemmer, elitespillere, regionsgolfere og sponsorer - samt til klubmesterskaberne.

 

Derudover kan Smiley Fonden ’spæde til’, hvis et udvalg et år har behov for flere midler end budgettet bevilger grundet noget uforudset eller et opstået ønske om at gøre noget særligt.

 

Men alle klubbens medlemmer kan søge Smiley Fonden om tilskud.

 

Pengene skal gå til noget specifikt – måske til præmier eller til musik/underholdning til et arrangement. Fonden afviser eksempelvis ønske om tilskud til en bus til en udflugt eller tilskud til blot at holde deltageres egenbetaling nede til et arrangement. 

 

Uanset hvad der søges om eller hvad midlerne går til, ligger én ting fast: Det skal være noget, der er til gavn og glæde for klubben og dens medlemmer i Himmerland.

 

PROCEDURE
Skriv en mail til sekretariatet – golfklubhimmerland@gmail.com – og fortæl, hvad du kunne tænke dig tilskud til. Ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde og du vil herefter få besked om, hvorvidt din ansøgning er efterkommet.