MEDLEMSKAB

NY MEDLEMSTRUKTUR 2022

MEDLEMSKATEGORIER - RETTIGHEDER/MULIGHEDER VIA MEDLEMSKABET 2022

Kategori

Pris

FRI AFBENYTTELSE AF…

SGN/GNG

DGU-status

New Course

Old Course

Academy Course

Svømmehal

Omklædning

Range bolde

Voksen – fuld pakke

8.430

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej kun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Voksen – Old Course

6.000

Nejdog…

OK til officielle klubturneringer*

OK til DGU-turneringer**

Private runder:
Greenfee 500

Ja

Nejdog…

OK til officielle klubturneringer*

Private runder:
Greenfee 150

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Fleks hverdag (ma-to)

3.500

Nejdog…

OK til officielle klubturneringer* mod betaling af ½ greenfee

Private runder:
Greenfee 500 ma-sø

Ja ma-todog…

OK til officielle klubturneringer* fr-sø mod betaling af ½ greenfee

Private runder:
Greenfee 300 fr-sø

Nejdog…

OK til officielle klubturneringer* mod betaling af ½ greenfee

Private runder:
Greenfee 150

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Nej

Fleks

Ungdom (21-25)

3.500

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Junior/Yngling m/GK (-20)

500

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Junior/Yngling u/GK (-20)

500

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Nej

Junior u/ banetilladelse

* Officielle klubturneringer er de ca. 11 turneringer, der er godkendt af HimmerLand, fremgår af klubbens turneringsprogram og i det hele afvikles/håndteres af klubsekretæren. Ugeklubbernes turneringer er IKKE officielle klubturneringer i denne sammenhæng!

** DGU-turneringer er turneringer i unionsregi, herunder Danmarksturneringen. Regionsgolf er IKKE en DGU-turnering.

Private runder er alle øvrige runder, der ikke falder ind under de to ovennævnte kategorier, herunder således også træningsrunder til eliteturneringer, regionsgolf samt ugeklubrunder.

Aldersgrupperingerne:
Du er 'voksen' fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 26.
Du er 'ungdom' fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 21 til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. (Gældende fra og med 1/1 2022)
Du er 'junior' til og med det kalenderår i hvilket du fylder 20. (Gældende fra og med 1/1 2022)

Alle aldersrelaterede skift af kontingentgruppe sker automatisk ved årsskiftet.

ØVRIGE MEDLEMSFORDELE

♦ mulighed for 28 dages forudbestilling af starttider
♦ mulighed for at træne i tørvejr fra overdækket range
♦ fri adgang til fællestræning med vores proteam i sæsonen
 greenfeerabatter på en lang række nordjyske baner under SGN (Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland) og GNG (Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber). Kræver fuldgyldigt medlemskab (se ovenstående skema) - se mere HER...

KONTINGENTSATSER 2021

Aktive medlemskaber
♦ Voksenmedlemskab: 6.860,00 kr. årligt

♦ Ungdomsmedlemskab (19 - 25 år): 3.430,00 kr. årligt 

♦ Junior (t.o.m. 18 år) der har spilletilladelse (også kaldet grønt kort / langbanekort): GRATIS!
♦ Junior (t.o.m. 18 år) der ikke har spilletilladelse (NB: begrænsninger i spilleret!): GRATIS!

I henhold til gældende regler for klubber, der er medlem af Dansk Golf Union, må man som voksen-, ungdoms- og juniormedlem spille alle ugens dage.

Fleksible medlemskaber
♦ Fleks hverdag - tidl. kendt som Hverdagsmedlemskab. Der kan frit spilles 'hjemme' mandag-torsdag: 3.430,00 kr. årligt 
♦ Fleksmedlemskab ( - bortfalder i 2022!) giver spilleret (DGU-kort) samt stemmeret. Der skal betales fuld greenfee - også ved spil på 'egen' bane: 1.302,00 kr. årligt 

Fleks hverdagsmedlemmer må frit spille 'hjemme' mandag til torsdag. Fredag til søndag kan spilles 'hjemme' mod betaling af halv greenfee. Dette tilbud gælder dog kun Himmerlands egne fleks hverdagsmedlemmer.

Fleksmedlemskab giver spilleret via DGU-kortet samt stemmeret på klubbens generalforsamlinger. Som fleksmedlem skal man betale fuld greenfee på såvel egen som på andre baner.

Vær opmærksom på, at fleksmedlemmer (i Himmerland fleks hverdag og fleks) IKKE kan gøre brug af diverse rabatordninger, herunder greenfeeordningen under SGN/GNG. 

Passive medlemskaber  - bortfalder i 2022!
♦ Passivt medlemskab ("hvilende" medlemskab uden spilleret): 678,00 kr. årligt

Passivt medlemskab er et ”ikke-medlemskab”, som mange vælger, hvis de ønsker en golf-pause, men gerne vil bibeholde sit medlemsnummer i golfklubben og mulighed for fortsat at få løbende orientering fra sekretariat og klub. Et passivt medlem har ingen spilleret - heller ikke mod betaling af greenfee.

KONTINGENTOPKRÆVNINGER

Kontingentopkrævning sker to gange årligt. Medio december udsendes faktura på kontingent for 1. halvår det efterfølgende år. Beløbet forfalder pr. 1. januar. Medio juni udsendes opkrævningerne for 2. halvår. Dette beløb forfalder pr. 1. juli. 

SKIFT AF KONTINGENTGRUPPE

Skift fra prismæssigt højere kontingentgruppe til prismæssigt lavere kontingentgruppe kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. 

Skift fra prismæssigt lavere kontingentgruppe til prismæssigt højere kontingentgruppe kan ske til hver en tid mod betaling af kontingentdifferencen i forhold til ændringstidspunktet.

Vær opmærksom på, at du er voksenmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 26.

Vær opmærksom på, at du er ungdomsmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 21 og til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. Herefter overgår du helt automatisk til kategorien voksen - fuld pakke, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Vær opmærksom på, at du er juniormedlem til og med det kalenderår i hvilket du fylder 20. Herefter overgår du helt automatisk til et ungdomsmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Vær opmærksom på, at aldersdelingen mellem junior og ungdom ændres fra og med 1/1 2022 fra at skille ved 18/19 år til at skille ved 20/21 år.

UDMELDELSE

I henhold til vedtægternes § 5 er medlemskab bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen (golfklub@himmerland.eu) med 3 måneders varsel til 31. december.

 

For spørgsmål vedrørende medlemskab - kontakt sekretariatet v/ Maria Fjelstrup Kallesø, telefon: 5163 1978, e-mail: golfklub@himmerland.eu.