MEDLEMSKAB

MEDLEMSFORDELE 2021

NB: Du skal have et aktivt (= fuldgyldigt eller fleksibelt) medlemskab (se nedenfor) for at kunne gøre brug af disse fordele!

♦ spilleret på to 18 hullers baner (New Course og Old Course) og én par 3 bane (Academy Course, der med nyt, lækkert layout er åbnet til sæsonen 2021)

♦ mulighed for 28 dages forudbestilling af starttider

♦ mulighed for at træne i tørvejr fra overdækket range

♦ fri adgang til fællestræning med vores proteam i sæsonen

♦ fri adgang til svømmehal og lækre bade-/omklædningsfaciliteter
 

 greenfeerabatter på en lang række nordjyske baner under SGN (Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland) og GNG (Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber). Kræver fuldgyldigt medlemskab - se mere HER...

♦ Som medlem af Himmerland Golf Klub er det desuden muligt at få et loyalitetskort til HimmerLand. Kortet vil give rabat til forskellige aktiviteter. Ønsker du at afgive bestilling, kan du sende en mail til husejer@himmerland.eu med dit navn samt medlemsnummer og du vil herefter blive kontaktet.

KONTINGENTSATSER 2021

Aktive medlemskaber
♦ Voksenmedlemskab: 6.860,00 kr. årligt

Vær opmærksom på, at du er voksenmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 26.

 

♦ Ungdomsmedlemskab (19 - 25 år): 3.430,00 kr. årligt 

Vær opmærksom på, at du er ungdomsmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 19 og til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. Herefter overgår du helt automatisk til et voksenmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.


♦ Junior (t.o.m. 18 år) der har spilletilladelse (også kaldet grønt kort / langbanekort): GRATIS!
♦ Junior (t.o.m. 18 år) der ikke har spilletilladelse (NB: begrænsninger i spilleret!): GRATIS!

Vær opmærksom på, at du er juniormedlem til og med det kalenderår i hvilket du fylder 18. Herefter overgår du helt automatisk til et betalende ungdomsmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.


I henhold til gældende regler for klubber, der er medlem af Dansk Golf Union, må man som voksen-, ungdoms- og juniormedlem spille alle ugens dage.

Fleksible medlemskaber
♦ Fleks hverdag - tidl. kendt som Hverdagsmedlemskab. Der kan frit spilles 'hjemme' mandag-torsdag: 3.430,00 kr. årligt
♦ Fleksmedlemskab giver spilleret (DGU-kort) samt stemmeret. Der skal betales fuld greenfee - også ved spil på 'egen' bane: 1.302,00 kr. årligt

Fleks hverdagsmedlemmer må frit spille 'hjemme' mandag til torsdag. Fredag til søndag kan spilles 'hjemme' mod betaling af halv greenfee. Dette tilbud gælder dog kun Himmerlands egne fleks hverdagsmedlemmer.

Fleksmedlemskab giver spilleret via DGU-kortet samt stemmeret på klubbens generalforsamlinger. Som fleksmedlem skal man betale fuld greenfee på såvel egen som på andre baner.

Vær opmærksom på, at fleksmedlemmer (i Himmerland fleks hverdag og fleks) IKKE kan gøre brug af diverse rabatordninger, herunder greenfeeordningen under SGN/GNG. 

Passive medlemskaber
♦ Passivt medlemskab ("hvilende" medlemskab uden spilleret): 678,00 kr. årligt

Passivt medlemskab er et ”ikke-medlemskab”, som mange vælger, hvis de ønsker en golf-pause, men gerne vil bibeholde sit medlemsnummer i golfklubben og mulighed for fortsat at få løbende orientering fra sekretariat og klub. Et passivt medlem har ingen spilleret - heller ikke mod betaling af greenfee.

For spørgsmål vedrørende medlemskab - kontakt sekretariatet v/ Maria Fjelstrup Kallesø, telefon: 5163 1978, e-mail: golfklub@himmerland.eu.

KONTINGENTOPKRÆVNINGER

Kontingentopkrævning sker to gange årligt. Medio december udsendes faktura på kontingent for 1. halvår det efterfølgende år. Beløbet forfalder pr. 1. januar. Medio juni udsendes opkrævningerne for 2. halvår. Dette beløb forfalder pr. 1. juli. 

SKIFT AF KONTINGENTGRUPPE

Skift fra aktiv til passiv eller fra fuldgyldig til fleks hverdag eller fleksmedlemskab kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. Skift fra junior- til ungdomsmedlemskab og fra ungdoms- til voksenmedlemskab sker automatisk. Man er junior til og med det kalenderår, i hvilket man fylder 18 og man er ungdomsmedlem til og med det kalenderår, i hvilket man fylder 25.

UDMELDELSE

I henhold til vedtægternes § 5 er medlemskab bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen (golfklub@himmerland.eu) med 3 måneders varsel til 31. december.