MEDLEMSKAB

MEDLEMSKATEGORIER 2023

RETTIGHEDER/MULIGHEDER VIA MEDLEMSKABET 2023

Kategori

Pris 2023

FRI AFBENYTTELSE AF…

SGN/GNG

DGU-status

New Course

Old Course

Academy Course

Svømmehal

Omklædning

Range bolde

Voksen – fuld pakke

10.000

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej kun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Voksen – Old Course

6.180

Nejdog…

 

OK til officielle klubturneringer*

 

OK til DGU-turneringer**

 

Private runder:
Greenfee 500

Ja

Nejdog…

OK til officielle klubturneringer*

NYT! Kan tilkøbes som add on (alle dage) ***

Private runder:
Greenfee 150

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Fleks hverdag (ma-to)

3.500

Nejdog…

 

OK til officielle klubturneringer* mod betaling af ½ greenfee

 

Private runder:
Greenfee 500 ma-sø

Ja ma-todog…

 

OK til officielle klubturneringer* fr-sø mod betaling af ½ greenfee

 

Private runder:
Greenfee 300 fr-sø

Nejdog…

OK til officielle klubturneringer* mod betaling af ½ greenfee

NYT! Kan tilkøbes som add on (ma-to) ***

Private runder:
Greenfee 150 ma-sø

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Nej

Fleks

Academy Course - medlemskab 2.000

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej kun ifm. fællestræning

Nej

Prøvemedlem

Ungdom (21-25)

3.500

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Junior/Yngling m/GK (-20)

800

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Ja

Fuldgyldig

Junior/Yngling u/GK (-20)

800

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nejkun ifm. fællestræning

Nej

Junior u/ banetilladelse

* Officielle klubturneringer er de ca. 11-13 turneringer, der er godkendt af HimmerLand, fremgår af klubbens turneringsprogram og i det hele afvikles/håndteres af klubsekretæren. Ugeklubbernes turneringer er IKKE officielle klubturneringer i denne sammenhæng!

** DGU-turneringer er turneringer i unionsregi, herunder Danmarksturneringen. Regionsgolf sidestilles i denne sammenhæng med Danmarksturneringen, så det er tilladt at spille kamp på New selvom New ikke er med i ens medlemskategori. Prøverunde i ugen op til kamp i Danmarksturneringen falder ligeledes herunder og tillades - det gør prøverunder til Regionsgolf imidlertid IKKE.

*** Academy Course som add on: Fleks hverdags- og Old Course medlemmer kan tilkøbe spilleret på Academy Course for DKK 1.500,- årligt. Dette giver således tilladelse til at spille på Academy Course i henhold til spillerens hovedkategori, men ingen øvrige rettigheder/fordele i forhold til spillerens hovedkategori.

Private runder er alle øvrige runder, der ikke falder ind under de to ovennævnte kategorier, herunder således også eventuelle træningsrunder til regionsgolf samt ugeklubrunder.

Aldersgrupperingerne:
Du er 'voksen' fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 26.
Du er 'ungdom' fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 21 til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. (Gældende fra og med 1/1 2022)
Du er 'junior' til og med det kalenderår i hvilket du fylder 20. (Gældende fra og med 1/1 2022)

Alle aldersrelaterede skift af kontingentgruppe sker automatisk ved årsskiftet.

ØVRIGE MEDLEMSFORDELE

♦ mulighed for 28 dages forudbestilling af starttider
♦ mulighed for at træne i tørvejr fra overdækket range
♦ fri adgang til fællestræning med vores proteam i sæsonen
 greenfeerabatter på en lang række nordjyske baner under SGN (Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland) og GNG (Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber). Kræver fuldgyldigt medlemskab (se ovenstående skema) - se mere HER...

KONTINGENTOPKRÆVNINGER

Kontingentopkrævning sker to gange årligt. Medio december udsendes faktura på kontingent for 1. halvår det efterfølgende år. Beløbet forfalder pr. 1. januar. Medio juni udsendes opkrævningerne for 2. halvår. Dette beløb forfalder pr. 1. juli. 

SKIFT AF KONTINGENTGRUPPE

Skift fra prismæssigt højere kontingentgruppe til prismæssigt lavere kontingentgruppe kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. 

Skift fra prismæssigt lavere kontingentgruppe til prismæssigt højere kontingentgruppe kan ske til hver en tid mod betaling af kontingentdifferencen i forhold til ændringstidspunktet.

Vær opmærksom på, at du er voksenmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 26.

Vær opmærksom på, at du er ungdomsmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 21 og til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. Herefter overgår du helt automatisk til kategorien voksen - fuld pakke, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Vær opmærksom på, at du er juniormedlem til og med det kalenderår i hvilket du fylder 20. Herefter overgår du helt automatisk til et ungdomsmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Vær opmærksom på, at aldersdelingen mellem junior og ungdom ændres fra og med 1/1 2022 fra at skille ved 18/19 år til at skille ved 20/21 år.

UDMELDELSE

I henhold til vedtægternes § 5 er medlemskab bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen (golfklub@himmerland.eu) med 3 måneders varsel til 31. december.

 

For spørgsmål vedrørende medlemskab - kontakt sekretariatet v/ Maria Fjelstrup Kallesø, telefon: 5163 1978, e-mail: golfklub@himmerland.eu.