MEDLEMSKAB

MEDLEMSKATEGORIER 2024

RETTIGHEDER/MULIGHEDER VIA MEDLEMSKABET 2024

Kategori Pris 2024 Fri afbenyttelse af... Greenfee aftale* DGU-status
New Course Old Course Pay&Play Svømmehal Omklædning Rangebolde
Voksen - Fuld pakke 10.000,- Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Fuldgyldig
Voksen - Old Course 6.180,-

Nej - dog...

OK til officielle klubturneringer **

OK til DGU-turneringer ***

Private runder:
Greenfee 500,-

Ja

Nej - dog...

OK til officielle klubturneringer **

Kan tilkøbes som add on (alle dage) ****

Private runder:
Greenfee 150,-

Nej Ja Nej Ja Fuldgyldig
Fleks hverdag (ma-to) 3.500,- Nej - dog...

OK til officielle klubturneringer ** mod betaling af ½ greenfee

Private runder:
Greenfee 500,- ma-sø

 
Ja ma-to - dog...

OK til officielle klubturneringer ** fr-sø mod betaling af ½ greenfee

Private runder:
Greenfee 300,- fr-sø

 
Nej - dog...

OK til officielle klubturneringer ** mod betaling af ½ greenfee

Kan tilkøbes som add on (ma-to) ****

Private runder:
Greenfee 150,- ma-sø
Nej Ja Nej Nej Fleks
Pay&Play 6-hullers bane - medlemskab 2.000,- Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Prøvemedlem
Ungdom (21-25) 3.500,- Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Fuldgyldig
Junior/Yngling med grønt kort (-20) 800,- Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Fuldgyldig
Junior/Yngling uden grønt kort (-20) 800,- Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Junior u/ banetilladelse

* Greenfeeaftalerne for 2024 - læs mere HER...

**Officielle klubturneringer er de ca. 11-13 turneringer, der er godkendt af HimmerLand, fremgår af klubbens turneringsprogram og i det hele afvikles/håndteres af klubsekretæren. Ugeklubbernes turneringer er IKKE officielle klubturneringer i denne sammenhæng!

***DGU-turneringer er turneringer i unionsregi, herunder Danmarksturneringen. Regionsgolf sidestilles i denne sammenhæng med Danmarksturneringen, så det er tilladt at spille kamp på New selvom New ikke er med i ens medlemskategori. Prøverunde op til kamp i Danmarksturneringen falder ligeledes herunder og tillades - det gør prøverunder til Regionsgolf imidlertid IKKE.

****Pay&Play 6-hullers bane som add on: Fleks hverdags- og Old Course medlemmer kan tilkøbe spilleret på vores Pay&Play 6-hullers bane for DKK 1.500,- årligt. Dette giver således tilladelse til at spille på Pay&Play 6-hullers banen i henhold til spillerens hovedkategori, men ingen øvrige rettigheder/fordele i forhold til spillerens hovedkategori.

Private runder er alle øvrige runder, der ikke falder ind under de to ovennævnte kategorier, herunder således også eventuelle træningsrunder til regionsgolf samt ugeklubrunder.

Aldersgrupperingerne:
Du er 'voksen' fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 26.
Du er 'ungdom' fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 21 til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. (Gældende fra og med 1/1 2022)
Du er 'junior/yngling' til og med det kalenderår i hvilket du fylder 20. (Gældende fra og med 1/1 2022)

Alle aldersrelaterede skift af kontingentgruppe sker automatisk ved årsskiftet.

ØVRIGE MEDLEMSFORDELE

♦ mulighed for 28 dages forudbestilling af starttider
♦ mulighed for at træne i tørvejr fra overdækket range
♦ fri adgang til fællestræning i sæsonen
♦ greenfeerabatter på en håndfuld lækre baner i Danmark - se mere HER... 

KONTINGENTOPKRÆVNINGER

Kontingentopkrævning sker to gange årligt. Medio december udsendes faktura på kontingent for 1. halvår det efterfølgende år. Beløbet forfalder 2. januar. Medio juni udsendes opkrævningerne for 2. halvår. Dette beløb forfalder pr. 2. juli. 

SKIFT AF KONTINGENTGRUPPE

Skift fra prismæssigt højere kontingentgruppe til prismæssigt lavere kontingentgruppe kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. 

Skift fra prismæssigt lavere kontingentgruppe til prismæssigt højere kontingentgruppe kan ske til hver en tid mod betaling af kontingentdifferencen i forhold til ændringstidspunktet.

Vær opmærksom på, at du er voksenmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 26.

Vær opmærksom på, at du er ungdomsmedlem fra og med det kalenderår i hvilket du fylder 21 og til og med det kalenderår i hvilket du fylder 25. Herefter overgår du helt automatisk til kategorien voksen - fuld pakke, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Vær opmærksom på, at du er juniormedlem til og med det kalenderår i hvilket du fylder 20. Herefter overgår du helt automatisk til et ungdomsmedlemskab, hvis ikke du udmelder dig senest 1. oktober.

Vær opmærksom på, at aldersdelingen mellem junior og ungdom blev ændret fra og med 1/1 2022 fra at skille ved 18/19 år til at skille ved 20/21 år.

UDMELDELSE

I henhold til vedtægternes § 5 er medlemskab bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen (golfklubhimmerland@gmail.com) med 3 måneders varsel til 31. december.

For spørgsmål vedrørende medlemskab - kontakt sekretariatet v/ Maria Fjelstrup Kallesø, telefon: 5163 1978, e-mail: golfklubhimmerland@gmail.com.